Vietnamese Vietnamese
Hình banner 5 Hình banner 4 Hình banner 3 Hình banner 2 Hình banner 1
FOB Production

Wholly Production

(Tiếng Việt) Bạn sẽ hoàn toàn không phải lo lắng hay bận tâm gì với dịch vụ “Sản xuất toàn diện” tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Vĩnh Tài. Thông qua dịch vụ Sản xuất toàn diện, chúng tôi sẽ đảm trách mọi quy trình để tạo ra sản phẩm.

View More
Contact

VINH TAI MANUFACTURING & TRADING COMPANY LIMITED

Address: 351/7 Le Van Sy Street, Ward 13, District 3, HCMC

Tax code: 0303171205

Phone: 08-35264816

Hot line : 0901842546

Email: kinhdoanh@vinhtai.vn

Vĩnh Tài
Connect with
Vĩnh Tài Vĩnh Tài Vĩnh Tài
Facebook
Facebook chat